Disclaimer

 

 

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, is het niet uit te sluiten dat de geboden informatie onvolledig of niet geheel juist is.

 

 

- We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enig gevolg, direct of indirect, voortvloeiend uit het raadplegen van deze website.

 

- Deze informatie is niet bedoeld als medisch of therapeutisch advies.

 

- Bij gezondheidsproblemen dient u zich te wenden tot een gekwalificeerd (dieren)arts.

 

- Op alle informatie van deze website is deze disclaimer van toepassing.